• NEW CEO KMB 2018
  • Melaka Berwibawa
  • Kami WARGA KMB 2018
  • Home2Stay
  • KMB Solar Farm
  • Menara Tamingsari Melaka
  • Melaka International Bowling Centre
  • Dataran Pahlawan
  • Forestay KMB
NEW CEO KMB 20181 Melaka Berwibawa2 Kami WARGA KMB 20183 Home2Stay4 KMB Solar Farm5 Menara Tamingsari Melaka6 Melaka International Bowling Centre7 Dataran Pahlawan8 Forestay KMB9

PengumumanKata-kata dari Seminar kepentingan & Amalan Terbaik Ikrar Integriti Korporat (CIP) Mengenai Amalan Anti Rasuah

A- Ambil salah B- Beri salah C- Claim salah D- Diri sendiri salah (Salahguna Kuasa)


Takwim

Statistik Pengunjung

Pautan Agensi Kerajaan Negeri