MENGENAI KAMI

OBJEKTIF KORPORAT

  • Memberi khidmat pengurusan yang cekap dan berkesan terutamanya dalam melaksanakan kesemua projek-projek pembangunan hartanah dn projek-projek pembinaan/ kontrak untuk mencapai keuntungan seperti yang ditetapkan dalam perjanjian atau sepertimana kelulusan Ahli Lembaga Pengarah Kumpulan Melaka Berhad tidak kurang 10% daripada sasaran keuntungan asal.
  • Mengusahakan bidang pelaburan pilihan dalam pelbagai aktiviti perniagaan yang berdaya maju mengukuhkan kewangan syarikat dengan sasaran keuntungan meningkat 10% atau lebih setiap tahun. 
MENGENAI KAMI     KATA-KATA ALUAN PENGERUSI     OBJEKTIF, VISI & MISI     MAKLUMAT KORPORAT    OBJEKTIF KORPORAT   AHLI LEMBAGA PENGARAH     CARTA ORGANISASI      STRUKTUR KORPORAT     PROGRAM KUALITI     VIDEO SEGMEN 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 14-03-2018 :: 09:23 AM

Pautan Agensi Kerajaan Negeri