MENGENAI KAMI

AHLI LEMBAGA PENGARAH

Ahli Lembaga Pengarah diterajui oleh Ketua Menteri Melaka, selaku Pengerusi KMB. Ahli-ahli lain terdiri daripada Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka, Pegawai Kewangan Negeri Melaka, Penasihat Undang-Undang Negeri Melaka, Pengurus Besar Perbadanan Kemajuan Negeri Melaka  dan ahli-ahli korporat daripada sektor swasta. Komposisi ini menunjukkan keseimbangan di antara sektor awam dan juga sektor swasta.Ahli Lembaga Pengarah telah mengutarakan tunjukarah yang strategik dan jelas untuk Kumpulan Melaka Berhad. Selaras dengan perubahan teknologi dan maklumat, Kumpulan Melaka Berhad akan mengalami pertumbuhan yang progresif. Hari ini mencapai keputusan yang membanggakan dan hari esok masih terus meraih kejayaan. Kumpulan Melaka Berhad akan menjadi penjana yang kuat dalam mempunyai sumber serta pengalaman inovatif yang seimbang bagi memberi impak di dalam bidang yang diceburi.

MENGENAI KAMI     KATA-KATA ALUAN PENGERUSI     OBJEKTIF, VISI & MISI     MAKLUMAT KORPORAT     OBJEKTIF KORPORAT    AHLI LEMBAGA PENGARAH   CARTA ORGANISASI      STRUKTUR KORPORAT     PROGRAM KUALITI     VIDEO SEGMEN 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 14-03-2018 :: 11:29 AM

Pautan Agensi Kerajaan Negeri