MENGENAI KAMI

OBJEKTIF, VISI & MISI

 

OBJEKTIF

  • UNTUK MENCAPAI KEUNTUNGAN PELABURAN DALAM PELBAGAI SEKTOR PERNIAGAAN DAN PENYUMBANG KEPADA PERTUMBUHAN EKONOMI NEGERI DAN NEGARA.

VISI

  • MENJADI SYARIKAT PELABURAN STRATEGIK BAGI KERAJAAN NEGERI MELAKA UNTUK MEMBANGUNKAN EKONOMI DAN PERNIAGAAN BAHARU BAGI MENJANA PULANGAN KOMERSIAL. 

MISI

  • UNTUK MENYUMBANG KEPADA PERTUMBUHAN EKONOMI NEGERI DAN NEGARA MELALUI TADBIR URUS PERNIAGAAN YANG CEKAP DAN EFEKTIF SERTA MENJAGA KEPENTINGAN SOSIAL MELALUI TANGGUNGJAWAB KORPORAT.

MENGENAI KAMI     KATA-KATA ALUAN PENGERUSI    OBJEKTIF, VISI & MISI   MAKLUMAT KORPORAT     OBJEKTIF KORPORAT     AHLI LEMBAGA PENGARAH     CARTA ORGANISASI      STRUKTUR KORPORAT     PROGRAM KUALITI     VIDEO SEGMEN 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 03-07-2018 :: 12:00 PM

Pautan Agensi Kerajaan Negeri