MENGENAI KAMI

OBJEKTIF, VISI & MISI

 

OBJEKTIF

  • Sebagai badan pelaburan kepada kerajaan negeri, khususnya dalam sektor pembinaan, pembangunan, hartanah, pelaburan dan pelancongan.

VISI

  • Bersama-sama untuk membangunkan ekonomi negeri Melaka serta memenuhi tanggungjawab sosial untuk memacu status negeri maju. 

MISI

  • Memberi pulangan balik kepada kerajaan negeri (pemegang saham)

MENGENAI KAMI     KATA-KATA ALUAN PENGERUSI    OBJEKTIF, VISI & MISI   MAKLUMAT KORPORAT     OBJEKTIF KORPORAT     AHLI LEMBAGA PENGARAH     CARTA ORGANISASI      STRUKTUR KORPORAT     PROGRAM KUALITI     VIDEO SEGMEN 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 14-03-2018 :: 09:14 AM

Pautan Agensi Kerajaan Negeri