KUMPULAN SYARIKAT

SYARIKAT BERSEKUTU

 

Sektor Pembangunan Bercampur

Konsortium Bersatu YKIP Sdn. Bhd.

KMB Express Solution Sdn. Bhd.

Wangi KMB Sdn. Bhd.

 

Sektor Kuari

 

KMB Quarry Sdn Bhd.

 

 

Sektor Pelabuhan

 

Pelabuhan Tg. Bruas Sdn. Bhd.

 

 

Sektor Pemegang Konsesi

 

Indera Persada Sdn. Bhd.

 

Sektor Pelaburan

 

Padang Pahlawan Sdn. Bhd.

 

 

 

 

KUMPULAN SYARIKAT     ANAK-ANAK SYARIKAT    SYARIKAT BERSEKUTU

Tarikh Akhir Kemaskini :: 13-09-2018 :: 10:41 AM

Pautan Agensi Kerajaan Negeri