MENGENAI KAMI  PROGRAM KUALITI

MS ISO 9001:2015

Skop Pelaksanaan

 • KMB melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti bagi proses Pembangunan Hartanah, Pembinaan / Kontrak dan Pelaburan berasaskan keperluan piawaian MS ISO 9001:2015

Dasar Kualiti

 • KMB adalah komited untuk merancang dan menguruskan Pembangunan Hartanah, Pembinaan / Kontrak dan Pelaburan yang diceburinya bagi menjana pulangan pelaburan yang optimum dengan memenuhi keperluan-keperluan Sistem Pengurusan Kualiti secara cekap dan berkesan.
 • KMB juga komited dalam penambahbaikan yang berterusan bagi memnuhi kehendak-kehendak pelanggan.

Objektif Kualiti

 1. Bidang Pembinaan / Kontrak
  • Untuk menyiapkan setiap projek pembinaan /Kontrak   yang dilaksanakan 100% dalam  tempoh asal kontrak   yang dipersetujui dengan varian 10%.
  • Pelaksanaan 100% projek tanpa tambahan kos kecuali   arah kerja tambahan yang dipersetujui dengan varian   10%.
  • Kearah produk berkualiti  dan aduan sifar bagi projek   yang diserahguna dengan varian 10%
 2. Bidang Pembangunan dan Harta
  • Untuk membangunkan projek hartanah secara komesial/perumahan secara usahasama atau dengan   kaedah yang lain yang membawa pulangan   keuntungan /balasan sepertimana yang telah   diputuskan oleh Ahli Lembaga Pengarah KMB dengan   Varian 10%
 3. Bidang Pelaburan
  • Untuk melabur dalam instrument pelaburan yang menjana   pulangan keuntungan sekurang-kurangnya 5% dengan varian 10%

KMB adalah komited untuk   memastikan  setiap perkhidmatan   adalah ke arah produk berkualiti dengan kepuasan pelanggan 85% dan aduan sifar.

No
Keterangan
Format
Saiz
Tindakan
1
Sijil QAS.pdf
Format PDF
230kB
Untuk membuka fail di atas, anda memerlukan Adobe Reader yang boleh dimuat-turun di http://get.adobe.com/reader Adobe Reader
PROGRAM KUALITI    MS ISO 9001:2015   PROGRAM AMALAN HIJAU     PERSEKITARAN BERKUALITI 5S 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 23-07-2018 :: 10:21 AM

Pautan Agensi Kerajaan Negeri